ombolaget

Savyron AB, 556950-5968, har forskat och utvecklat produkter inom färgkemi sedan 2013. Bolaget har tillverkningsresurser för tillverkning av många slags färgtyper, såsom 2-komponents acrylhartser, epoxylacker och även glasfiber/polyester-produkter. Angående nagellacker, så har nu de mycket högt ställda miljökraven och lackernas egenskaper beträffande främst vidhäftning, blixtsnabb torktid samt att de är lätt upplösningsbara med vanlig remover, uppfyllts. Ett nytt aktiebolag, Savyron Cosmetic AB, 559255-9578, har bildats och detta bolag skall ansvara för försäljningen av nagellacker. En gradvis övergång mellan bolagens uppdrag sker under 2022. Därefter sker all nagellacksförsäljning genom Savyron Cosmetic´s försorg.