Nyhetsbrev kidregg

query($sql) ===TRUE){
echo ”Registreringen misslyckades. Ring/maila in din order!”;
}
}
} // Hit går if sub1
if (isset($_POST[’sub2’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$sqlget5 = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget5 .= ”WHERE tel = ’{$tel}’ AND fn = ’{$fn}’ AND en = ’{$en}'”;
$query5 = mysqli_query($con, $sqlget5);
$row5 = mysqli_fetch_array($query5);
$g = $row5[’kid’];
} //Hit går if sub2
$con->close();
?>

1. KUND-DATA

I denna webbshoppen måste man börja med sitt kund id och därefter kan man göra beställningar.

Vill Du ha hjälp, tryck här.


Fyll i Kunddata först för att få Ditt kid nr; Därefter bekräftar Du upgifterna med knappen ”Bekräftar kunddata”.

Är Du ny kund och har fyllt i kunddata, tryck på ”Bekräftar kunddata” så skrivs Ditt kid nr (kund id nr) ut.

Ditt kid nummer

Tidigare kund som glömt sitt kid nr, fyller i bara tel nr, för-, och efternamn i tabellen KUND-DATA.
Gör övriga fält tomma. Tryck på ”Glömt kid” så skrivs Ditt kid nr ut.

Ditt glömda kid nr är