innehåll

Följande ämnen är mer eller mindre giftiga eller olämpliga för användning i nagellacker från tillverkare som Savyron Cosmetic som gör anspråk på att ha de miljövänligaste och giftfriaste produkterna i sitt sortiment.

LÖSNINGSMEDEL: Isopropanol, Metanol, Butanol, Aceton, Metyletylketon, Toluen, Xylen, Bensen, Butylglykol.

MJUKGÖRARE: Trifenylfosfat, Dibutylftalat, Isopropylparaben, Isobutylparaben, Fenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben, Etylparaben,
Propylparaben, Metylparaben, Butylparaben.

ÖVRIGA TILLSATSER: Benzofenon, Ethylhexyl methoxycinnamate, Nanopartiklar, Formaldehyd, Metacrylat, Difenylfosfat, Kamfer,
Metylmetacrylate.

Man kan ju tro att vattenbaserade produkter är giftfria bara för att man hör ordet ”vatten”. Men ordet ”vattenbaserad” betyder egentligen vattenspädbar, alltså inte vattenlöslig. Precis som olja och vatten inte kan blandas utan tillsats av emulgatorer, så kan ej heller vattenbaserade nagellacker fungera utan emulgatorer. Dessa ämnen, som ingen bryr sig om, är betydligt farligare än de lösningsmedelsbaserade nagellacker som är de vanligaste i handeln idag. Speciellt när man pratar om Savyron Cosmetic´s nagellacker som är exceptionellt miljövänliga och giftfria.

Det finns någon enstaka nagellacksfabrikant som saluför nagellacker som tillverkats av ”Naturliga Ingredienser” såsom stärkelse från bomull och potatis. Emellertid är stärkelse från bomull/potatis inte snällare än från cellulosa. Bomull är en cellulosa och om man nitrerar bomull erhålls nitrocellulosa, vilket är världens vanligaste bindemedel för nagellacker. Bindemedlen i nagellacker såsom nitrocellulosa/stärkelse är inte giftiga i sig, det är alla ”stötte-kemikalier” som utgör problemet.

Alla nagellacker måste ha lösningsmedel annars blir det ingen vätska och då kan man inte lackera sina naglar. Alltså, även ”Naturliga Ingredienser” måste ha ketoner (t.ex Aceton) eller acetater (t.ex Butylacetat) eller alkoholer (t.ex Isopropanol, Butanol) för att kunna bli vätskor. Därefter kan tillverkaren i fråga späda ut bindemedelslösningen med vatten och kalla produkten för vattenbaserad men inte vattenlöslig.