FCCPOMCförklaring

FL betyder Färglikare. Det är en skiva som lackerats med den färg som produktnumret säger. Exempelvis har metallicfärgen ”Bra i Solsken” produktnumret ”ME156” och då ser man exakt hur den kulören ser ut. Skivan visar kulören med och utan GLOSS 90, den jätteblanka klarlacken.

INSTANT COLOR (IC) betecknar färger som torkar och blir hårda extremt fort. Dessa färger är avsedda att målas på baslack. Torktiden varierar med pigmenteringen men snittet blir 30 sekunder till beröringsbart (T-tid) och 55 sekunder till så hårt att man inte kan repa ytan (H-tid).
En kemisk regel är att snabbare torktid för en färg ger sämre vidhäftning mot en yta än längre torktid.
INSTANT COLOR sitter ett par dagar i snitt på de flesta naturliga naglar.

TERRIFIC COLOR (TC) betecknar färger som ger mycket bra vidhäftning mot naturliga naglar, här pratar vi om 8 – 10 dagar. T-tiden blir obetydligt längre, det handlar om en dryg minut i stället för 30 sekunder. H-tiden ligger runt 4 minuter.

20 DAY COLOR (20d) är världens bäst sittande nagellack som uppfyller kravet att vara lätt att ta bort med Remover (alla fabrikat). Här pratar vi om ofattbara 20-30 dagars vidhäftning med rekordet 51 dagar även om free edge (kanten som sticker ut på nageln) var bortnött. Händerna hade arbetat under hela perioden med en kombination av kontorsarbete och slipning/lackeringsarbete!