NYHET! X.
XlX.
DXXn
PRESENTSIDAN.

På denna sidan hittar Du info om naglar och lacker.1. Vad är T-tid och H-tid? Vad består nagellack av?
Den tid det tar för lacket att tåla lätt beröring kallas T-tid (Touch Dry Time) och att tåla hård repning H-tid (Hard Dry Time).

Alla nagellacker har bindemedel, tillsatser, lösningsmedel. De som har färg har även färgpigment. Det finns flera typer av pigment, en del är gjorda av aluminium, andra av titandioxid/glimmer eller organiska färgpigment. Tillsatsernas uppgift är att justera vissa egenskaper, t.ex. att ytan känns hal eller att pigment inte sjunker till flaskans botten efter en tid.
Bindemedel är den kemikalie som ger själva filmen, det som sitter fast mot underlaget. Om det finns färgpigment inblandade i bindemedlet så ser man en färg, t.ex. rött. Utan färgpigment blir det genomskinligt, som Base Coat (underlack) eller Top Coat/Clear coat (överlack).
Lösningsmedel är nödvändiga för att bindemedlet skall vara i vätskeform annars kan det inte flyta ut över en yta och forma sig efter hur ytan ser ut. När lösningsmedlen avdunstar så övergår bindemedlet till fast form och då är lacket torrt.
     Vad betyder ”Feppelfaktor”?
2. Vilka skillnader finns mellan Savyron Cosmetic (SC) och andra fabrikat?
Runt om i världen använder nagellackstillverkare nitrocellulosa som huvudsakligt bindemedel. Det är billigt och ger en hård yta. Men det är även skört och måste kombineras med andra kemikalier för att få ett fungerande nagellack. Vanligen används upp till c:a 30 andra kemikalier för att få ett vettigt slutresultat. Detta är lite dumt ur miljösynpunkt och komplicerar receptet/formulan i onödan, så som SC ser det…
SC har tagit bort nitrocellulosa ur de kemiska recepten och då fått ett helt nytt koncept att arbeta med. Nu behövs inte längre 30 ”stöttekemikalier” för att få nagellacker att fungera!
Dessutom har denna nya teknik givit blixtsnabb torktid som en biprodukt, så att säga.
3. Skillnader mellan nagelstärkare och FIBERCOAT/STRONGCOAT
Nagellackstillverkare världen över använder samma princip vid tillverkningen av nagelstärkare. Man tar receptet för baslack och tillsätter någon form av amid, vilket ger lacket en något starkare film.
Savyron Cosmetic använder inte vare sig nitrocellulosa eller amider i våra recept.

I de fall man har en skadad nagel där en bit har gått av, kan man använda FIBERCOAT KIT för att laga den trasiga nageln. Om nageln är hel men svag/skör, så är STRONGCOAT KIT bättre.

Läs utförligare om detta under fliken PRODUKTER.
Produkten FIBERCOAT KITanvänder en baslack, en bit glasfibermatta samt en topp lack för att laga nageln. Produkten STRONGCOAT KIT är avsedd för hela naglar och har lite annorlunda kemiskt recept än FIBERCOAT KIT då glasfibermattan inte behövs. Principen för båda produkterna är att man först lägger på ett lim som ger extremt bra vidhäftning och därpå ett stenhårt lack som ger styrkan. Baslack har extremt bra vidhäftning mot den naturliga nageln men det är inte starkt och hårt. Därför behövs STRONGCOAT TOP och detta lack är extremt hårt, det fäster i STRONGCOAT BASE och stärker därför nageln mycket bättre än nitrocellulosa/amid kan göra. Man skall inte använda STRONGCOAT TOP direkt på nageln för det sitter bara någon eller några dagar innan det flagnar av. Produkterna säljs tillsammans i ett kit, STRONGCOAT KIT. Man kan även köpa var produkt för sig.

4. Skillnader mellan lacker med olika pigment
Lacker med tunga pigment måste ha kemikalier som ger en tröghet åt vätskan så att detta hindrar de tunga pigmenten från att sjunka till botten. Detta gör att applikationen, känslan som uppstår när man stryker ut lacket över nageln, blir annorlunda än i fallen med lätta färgpigment. De flesta tycker att ”lagom” tunn lack känns bäst! Detta blir omöjligt (med dagens teknik) för lacker med tunga pigment.
SC kan nu presentera en lösning på detta med en ny inbyggd egenskap i samtliga lacker som ger samma känsla oavsett vilka pigment som ingår i färgen. Projektet med detta som heter tixotropi har tagit ett och ett halvt år att utveckla.
5. Varför blir det starkare/mörkare kulör när man lackar flera gånger?
Vissa färgpigment är halvgenomskinliga och då täcker de inte så bra som helt ogenomskinliga pigment gör. Detta medför att ett tunt lager lack som gjorts på halvgenomskinliga pigment blir ljust/svagt färgat medan ett tjockt lager blir mörkare/starkare färgat. Bilden förklarar:

6. 5-free;
I branschen skryter man med att sina produkter är ”5-free”, alltså att de inte innehåller några av de giftigaste vanliga 10 stöttekemikalierna. Detta kan ju nästan kvitta eftersom man istället satt till några andra hjälpkemikalier, allt för att få nitrocellulosa bindemedlet att fungera.
SC har inte detta problemet överhuvudtaget, eftersom inte nitrocellulosa används alls!
Alla SC´s nagellacker är mera 10-free än 5-free….
7. Vidhäftning/Nagelkvalitet
Vidhäftning:
Detta betyder hur bra ett lack sitter fast på en nagel utan att flaga sig. Allmänt gäller för färger att lång torktid och mjuk yta ger god vidhäftning. Ju snabbare ett lack torkar desto sämre blir vidhäftningen. Ju hårdare ett lack blir på kort tid, desto sämre blir vidhäftningen.
Nagelkvalitet
Olika naglar har olika god förmåga att hålla kvar ett nagellack länge. Det är väldigt stor skillnad! Två av SC´s testare, en 60-årig man och en 12-årig flicka, testade samma lack. På mannens naglar satt lacket flera veckor men på flickans naglar satt det bara två dagar! En enorm skillnad!
Därför kan man aldrig säga att ett lack av ett visst fabrikat sitter si eller så länge på alla naglar, eftersom detta är omöjligt.

Men genom att konstruera det kemiska recepten på det sätt som SC gjort så får man en vettig balans mellan blixtsnabb torktid och vidhäftning. SC´s receptteknik tillåter tillverkning av nagellacker som blir hårda på 20 sekunder (!) eller sitter i 4 -6 veckor på vissa naglar. Två månader är den tid som normalnageln behöver för att växa ut över hela nagelbädden.
20 sekunders torktid är på gränsen till för fort, med fel teknik hinner man inte måla färdigt en nagel innan lacket är torrt. Sexveckor´s recepten (20 DAYS, ”20D”) torkar sakta så det är bäst att lägga på färgen på kvällen, så där en timma innan man lägger sig. Under natten torkar lacket och på morgonen är det hårt och klart!

Tånaglar har en lite annan konstruktion än fingernaglar vilket råkar medföra att nagellacker (alla fabrikat) sitter längre på tånaglar än på fingernaglar. Flaskan på bilden har etikett med en tidigare version av INSTANT COLOR.
8. Marknadens behov
Det finns tre önskningar som Marknaden har på nagellacker. De skall torka snabbt, sitta länge och vara lätta att ta bort med remover. Det är omöjligt att göra en enda formula som klarar detta. Men två kan! Därför har SC tillverkat typen IC som betyder INSTANT COLOR och som har blixtsnabb torktid och som sitter i snitt 2 dagar på de flesta naglar samt typen TERRIFIC COLOR som torkar snabbare än andra fabrikat men inte alls så snabbt som IC och som sitter i snitt 8 dagar på de flesta naglar.

Sedan hösten 2019 har ytterligare en ny egenskap kunnat byggas in i nagellacker från SC. Produkten heter 20 DAYS, (20D). Vidhäftningen är enorm, vi pratar om 4 till 6 veckor innan lacket börjar flagna!
Tanken bakom produkten är att för de personer som har naglar där nagellack normalt flagnar snabbt, så kommer 20 DAYS att avsevärt förbättra ”livslängden” för lacket innan det flagar av. Detta skapar glädje för många!

Med dessa tre typer blir SC det första fabrikatet på marknaden som kan tillfredsställa behovet av snabbt torkande lacker och behovet av ”länge sittande lacker” och lätt upplösningsbara lacker!

9. Hur marknadsförs nagelvårdsprodukter av andra företag?
Vissa produkter marknadsförs med påståenden om ”näring till nageln”. Det är omöjligt att tillföra näring till en död materia och nageln är ju just död utefter nagelbädden. Ingenting som man lägger på en nagel kan ändra hur nageln skapas och växer. Det beror på att nageln tillverkas av material som man ätit och som distribueras runt i kroppen via blodet. Vill man ändra nagelns kvalitet, så måste man äta något som gör detta möjligt. Det bästa är blomkål!
Detta ämne är för komplext för att redogöra för på denna sidan men kom ihåg att det är meningslöst att köpa kosmetikaprodukter som säger sig tillföra näring till naglar!

Savyron Cosmetic AB
Ausås Mölleväg 62, 262 95 Ängelholm.
Org.nr 559255-9578
Tel: 0724-062070
E-mail: info@savyron.se


Färgtillverkare använder olika slags pigment i sina färger. De vanligaste är solida pigment, vilka ”suger åt sig” vissa ljusfrekvenser och reflekterar det ljus som blev kvar, så att säga… Vitt ljus är en blandning av alla ljusvåglängder, inom mänskligt seende, från 400 till 740 nanometer (nm). Ett pigment som kan absorbera alla våglängder utom 520-565 nm reflekterar grönt ljus eftersom grönt ljus har våglängder mellan 520 och 565 nm.

De vanligaste pärlemorpigmenten tillverkas av titandioxid och glimmer som inte absorberar något ljus utan reflekterar allt men på olika sätt beroende på ljusets infallsvinkel. En del pärlemorpigment kallas för interferenspigment och de ger mycket vackra ljusbrytningar. Dessa pigment använder SC i de flesta PE-färgerna som tillverkas.

Metallicpigment består av aluminiumpartiklar som behandlas på olika sätt och ger då olika förmåga att bryta och reflektera ljus. SC använder två av dessa typer för ME-färgerna.

Nagellacker kan vara helt eller delvis täckande. De täckande är ogenomskinliga vilket medför att man inte kan se igenom dem och då påverkar inte underliggande färg slutresultatet. Så om man målar ett schackbräde med en täckande färg så kan man inte se vilka rutor som var svarta eller vita före målningen. Delvis täckande (halvlaserande) skulle ge ett grumligt intryck men man skulle se en skillnad på rutorna. Lite subjektivt kan man säga att de flesta halvlaserande nagellacker ger inte ett snyggt resultat om de skulle användas så som man kan göra med PEARL COLOR (PE).

Olika färgpigment ger nagellacker olika egenskaper. PE-färgerna har speciella storkorniga färgpigment och dessa släpper igenom mer ljus i mellan sig, så att säga, än vad halvlaserande färger gör. Det gör att de blir genomskinliga på ett ”vackert” sätt, de blir inte grumliga. Vi utnyttjar detta för att skapa nya utseenden på naglar, genom att utnyttja PE-färgernas vackra genomskinlighet!
Alla PE-färger är inte exakt lika genomskinliga, så även här har man ett instrument till att ta med i sina design-tankar.

De flesta, men inte alla, PE-färger nyansväxlar. Alltså, man ser olika färger från olika betraktelsevinklar. Det ger ett liv i färgen och detta utmärker PE-färgerna.

Fotona i KULÖRERNA i färgvalsmenyn ”Färger med glitter eller nyansväxling” visar varje färg i två vinklar, den ena fotot med full effekt (effektvinkeln) medan det andra visar transparentvinkeln.

Transparentvinkeln betyder att man tittar på färgen från en vinkel då ingen pearl-effekt visas. Det är alltid från ”sidan”, så att säga. Tittar man rakt på färgen så syns pearl-effekten till fullo och denna vinkel kallas Effektvinkeln. Det är inte fråga om en enda vinkel utan en viss ”bandbredd”, kan man säga. Du upptäcker detta själv så fort Du tittar på Dina nylackerade naglar!

1. Vad är T-tid och H-tid?
Den tid det tar för lacket att tåla lätt beröring kallas T-tid (Touch Dry Time) och att tåla hård repning H-tid (Hard Dry Time).

”Feppelfaktor” betyder hur länge man kan måla om och om igen på en nagel utan att doppa penseln i flaskan och ta ny färg med den utan att lacket torkar så mycket att det blir så segt och trögt att lacket inte flyter ut till en jämn yta. Faktorn mäts i sekunder i förhållande till lackets skikttjocklek.
När Du använder våra snabbast torkande färger så kan feppelfaktorn vara av betydelse. Rätt målningsteknik är då att dra ett pensleldrag på nagelns mitt och därefter ett på var sida om mitten. Gör Du detta rätt så blir resultatet perfekt direkt!

1. Vad är T-tid och H-tid?
Den tid det tar för lacket att tåla lätt beröring kallas T-tid (Touch Dry Time) och att tåla hård repning H-tid (Hard Dry Time).

1. Vad är T-tid och H-tid?
Den tid det tar för lacket att tåla lätt beröring kallas T-tid (Touch Dry Time) och att tåla hård repning H-tid (Hard Dry Time).

Datorers grafikkort avgör hur en viss färg återges. Olika kort ger olika färgåtergivning för samma färg, så att säga. Speciellt vita färger är svåra att visa rätt, de ser gråa ut. En del nagellackssidor visar vit färg som en vit teckning, alltså noll färg. I CMYK skalan blir det C 0, M 0, Y 0, och K 0.
Om Du tittar på våra vita färger och inte ser kulören tydligt så är enda lösningen att använda en annan skärm och hoppas den blir bättre… Det går att justera färgvisningen på dataskärmar men de flesta vet nog inte hur man gör och vill inte ta sig besväret att lära sig.
.

Följande ämnen används i tillverkningen av nagellacker från Savyron Cosmetic. Eftersom det finns många produkter, så väljs några av de nedanstående ut till respektive produkt. Det finns ingen produkt som innehåller alla. Vanligast är att endast fyra av dessa ingår.

Hydrocarbon Resin
Silica
Acetater
Sucrose Aceto Isobutyrate
Vinnol
Polyisobutylacrylate

Naturligtvis är det mycket bättre för miljön att handha sex kemikalier än runt trettiotalet som annars är vanligt.
Här ser Du ett exempel på detta från en välkänd tillverkare från Italien som förser många kunder i Europa:
BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, TOSYLAMIDE/EPOXY RESIN, STEARALKONIUM BENTONITE, TRIPHENYL PHOSPHATE, GLYCIDYL NEODECANOATE/PHTHALIC ANHYDRIDE/TMP CROSSPOLYMER, AQUA/ WATER/EAU, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ISOSORBIDE DICAPRYLATE/CAPRATE, SILICA, DIACETONE ALCOHOL, ETOCRYLENE, KAOLIN, HYDROXYETHYL ACRYLATE/IPDI/PPG-15 GLYCERYL ETHER COPOLYMER, ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER, CORALLINA OFFICINALIS EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, PHOSPHORIC ACID, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, DIMETHICONE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, POLYVINYL BUTYRAL, CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) SEED OIL, BUTYLENE GLYCOL, MACROCYSTIS PYRIFERA (KELP) EXTRACT, HYDROLYZED CONCHIOLIN PROTEIN, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TIN OXIDE.