KVITTO
query($sql) ===TRUE){
echo ”Registreringen misslyckades. Ring/maila in din order!”;
}
}
} // Hit går if sub1
if (isset($_POST[’sub2’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$sqlget5 = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget5 .= ”WHERE tel = ’{$tel}’ AND fn = ’{$fn}’ AND en = ’{$en}'”;
$query5 = mysqli_query($con, $sqlget5);
$row5 = mysqli_fetch_array($query5);
$g = $row5[’kid’];
} //Hit går if sub2
$con->close();
?>

1. KUND-DATA

Ditt kid nummer

Tidigare kund som glömt sitt kid nr, fyller i bara tel nr, för-, och efternamn i tabellen KUND-DATA.
Gör övriga fält tomma.
Tryck på ”Glömt kid” så skrivs Ditt kid nr ut.

Ditt glömda kid nr är
2. ORDERRADER

query($sql) ===TRUE){
echo ”Uppdateringen misslyckades. Ring/maila Din order.”;
}
} //Hit går if submit3 Uppdatera orderrad…

if(isset($_POST[’submit2’]) &&!empty($_POST[’submit2′])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$s2 = $vkid;
$s3 = $tid;
$sql = ”delete from Orderrad where pnr=’$_POST[t1]’ AND kid = ’{$s2}’ AND tid = ’{$s3}'”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”

”;
echo ”Raderingen misslyckades. Ring/maila Din order.”;
echo ”

”;
}
} //Hit går if submit2 Delete orderrad…

if(isset($_POST[’x’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$sql = ”insert into Orderrad (`kid`, `pnr`, `pnamn`, `streck`, `pris`, `antal`, `sumpris`, `tid`) values (’$vkid’, ’$visapnr’, ’$visapnamn’, ’$visastreck’, ’$visapris’, ’$antal’, ’$sumpris’, ’$tid’)”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”

”;
echo ”Registreringen misslyckades. XXXr felinmatat! Prova igen, går det inte så ring/maila Din order.”;
echo ”

”;
}
} //Hit går if x Lägg till orderrad…

if(isset($_POST[’x’]) OR isset($_POST[’submit2’]) OR isset($_POST[’submit3’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$sqlget8 = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget8 .= ”WHERE kid = ’{$s2}'”;
$query8 = mysqli_query($con, $sqlget8);

$s2 = $vkid;
$s3 = $tid;
$sqlget2 = ”SELECT * FROM Orderrad WHERE kid = ’{$s2}’ AND tid = ’{$s3}'”;
$query2 = mysqli_query($con, $sqlget2);
$query28 = mysqli_query($con, $sqlget2);
$query6 = mysqli_query($con, $sqlget2);
}
?>

kid nr Produktnr Streck Antal Datum Klockslag

Vill Du ta bort en orderrad, skriv bara in Artnr (lämna Antal-rutan tom), markera den lilla cirkeln och tryck på ”Ta bort orderrad”. Vill Du uppdatera en orderrad, skriv in Artnr och Antal, markera den lilla cirkeln och tryck på ”Uppdatera orderrad”.
       

Ta bort/Uppdatera
    

VARUKORG

kid nr Artnr Produktnamn Streckkod Pris kr Antal Summa kr Session
starttid

3. VÄLJ BETALNINGSSÄTT

Varuvärdet är nu ”.$total .” kr varav moms ”.$moms.” kr

”;
}
date_default_timezone_set(”Europe/Stockholm”);

if(isset($_POST[’55x’]) AND !empty($_POST[’sessionigen’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$max2 = ”SELECT MAX(ordernr) as maxordernr FROM Orders”;
$max3= mysqli_query($con, $max2);
$row = mysqli_fetch_array($max3);
$maxordernr = $row[’maxordernr’];

$ordernr = $maxordernr +1;
$ORordernr = $ordernr;

$s4 = $_POST[’kidigen’];
$s5 = $_POST[’sessionigen’];
$sqlget6 = ”SELECT * FROM Orderrad ”;
$sqlget6 .= ”WHERE kid = ’{$s4}’ AND tid = ’{$s5}'”;
$query6 = mysqli_query($con, $sqlget6);
if(!empty($query6)) {
while($row6 = mysqli_fetch_array($query6)) {
$ORpnr = $row6[’pnr’];
$ORpnamn = $row6[’pnamn’];
$ORpris = $row6[’pris’];
$ORantal = $row6[’antal’];
$ORsumpris = $row6[’sumpris’];
$ORtota += $row6[’sumpris’];
$ORordtid = $row6[’tid’];
$ORxx = 0;
$ORhamta = ”JA”;
$f = ”Produktkod: $ORpnr Namn: $ORpnamn Pris:$ORpris kr Antal: $ORantal Summa orderrad: $ORsumpris kr
”;
$ff = ”$ff .$f”;
} //Hit går while loopen för $query6

$sqlget8 = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget8 .= ”WHERE kid = ’{$s4}'”;
$query8 = mysqli_query($con, $sqlget8);
while ($row8 = mysqli_fetch_array($query8)) {
$ORkid = $row8[’kid’];
$ORemail = $row8[’email’];
$ORtel = $row8[’tel’];
$ORfn = $row8[’fn’];
$ORen = $row8[’en’];
$ORadg = $row8[’adg’];
$ORadp = $row8[’adp’];
$ORkpersnr = $row8[’kpersnr’];
} //Hit går while loopen för $query8

//Hit går if Squery6k är full

$ORy=$_POST[’fakt’];
$ORsumvaror = $ORtota;
$attbetala = $ORtota+$ORxx+$ORy; //fel här
$zx = round($attbetala, 0);
$zxmoms1 = $zx*20/100;
$zxmoms2 = round($zxmoms1, 0);
$villkor = $_POST[’villkor’];
$cnr = 0;
$cbet = 0;
$cursprbetala = 0;
$cdat = ”Ej angivet”;
$cmoms = 0;
$corderdag = date(”M.d”);
$cordertid = date(”H:i”);
$cvillkor = 0;
}
}
//Här börjar mailet
$encoding = ”utf-8”;
$subject_preferences = array(
”input-charset” => $encoding,
”output-charset” => $encoding,
”line-length” => 76,
”line-break-chars” => ”\r\n”
);
$mail_to = ”order@savyron.se, $ORemail, f86a224c+46706410990@sms.cellsynt.com”;
$mail_subject = ”Ny Order”;

if(isset($_POST[’55x’])) {

if (empty($_POST[’fakt’])) {
$mail_message = ”

KUND DATA:

” .”Kid nr: ” .”$ORkid” .”
” .”E-mail: ” .”$ORemail” .”
” .”Tel.nr: ” .”$ORtel” .”
” .”Förnamn: ” .”$ORfn” .”
” .”Efternamn: ” .”$ORen” .”
” .”Adress: ” .”$ORadg” .”
” .”Postnr: ” .”$ORadp” .”
” .”Personnr: ” .”$ORkpersnr” .”

BESTÄLLNING:

” .”

KVITTO nr:” .”$ORordernr

” .”Produkter: ” .”
” .”$ff” .”
” .”Summa Varor: ” .”$ORtota” .” kr” .”
” .”Session starttid: ” .”$ORordtid” .”
”.”Ordernr är: ” .”$ORordernr” .”
” .”Varorna hämtas i butik: ” .”$ORhamta” .”
” .”Frakten kostar: ” .”$ORxx” .” kr” .”
” .”Fakturaavgiften är: ” .”$ORy” .” kr” .”
” .”Att Betala: ” .”$zx” .” kr” .”
” .”Varav moms: ” .”$zxmoms2″ .” kr” .”
” .”Orderdag: ” .”$corderdag” .”
” .”Ordertid: ” .”$cordertid” .”
” .”$villkor” .”..Kunden har godkänt köpvillkoren”;
}
$header = ”Content-type: text/html; charset=”.$encoding.” \r\n”;
$header .= ”MIME-Version: 1.0 \r\n”;
$header .= ”Content-Transfer-Encoding: 8bit \r\n”;
$header .= ”Date: ”.date(”r (T)”).” \r\n”;
$header .= iconv_mime_encode(”Subject”, $mail_subject, $subject_preferences);
wp_mail($mail_to, $mail_subject, $mail_message, $header);

} //Hit går if isset 55x
?>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fakturaköp endast från 18 år och uppåt! Personnummer krävs.
Faktura, 10 dagars kredit, 30 kr. Fakturan ligger i försändelsen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Swish till nr. 123-5015250

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kontant

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Kryssa i att Du godkänner köpvillkoren.
Tryck här för att läsa köpvillkoren
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Du har valt följande produkt(er);


Produktnr Produktnamn Pris kr Antal Summa kr

Att betala:

BEKRÄFTELSE

kid nr Session starttid

Ditt ordnr är Att betala:


KÖPVILLKOR

Savyron Cosmetic (SC) har följande köpvillkor;
1. ÅNGERRÄTT
Gäller 16 dagar från leveransdagen.
1a. Gäller obruten förpackning: Du betalar fraktkostnad tillbaka på vilket sätt Du vill, det går även bra att lämna på SC´s adress.
Du får tillbaka 100% av Din betalning, insatt på Ditt bankkonto eller kontant om Du kommer till SC´s adress.
1b. Bruten förpackning: Återbetalas med 80% OM Du inte förbrukat mer än 5% av varans vikt. SC kontrollerar detta vid retur FÖRE utbetalning görs.

2. RETURKOSTNAD
Kunden betalar alltid returkostnaden.

3. BEHANDLING AV KUNDDATA
Kunddata lagras i en databas som ingen har åtkomst till förutom SC.
Databasen heter phpMyAdmin MariaDB men bara SC har koden som kan öppna databasen.
SC måste känna till kunddata för att kunna fakturera och skicka varor till rätt adress.

4. Inga cookies från Savyron Cosmetic lagras i Din dator.

5. EJ UTHÄMTADE VAROR
För alla försändelser som Du beställt på kredit (fakturaköp) men ej löst ut debiteras Du för kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150 kronor. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till kronofogden för indrivning. Då tillkommer fler kostnader.

6. FÖR UTEBLIVNA FAKTURA-BETALNINGAR
Om inte kredittiden som framgår på fakturan respekteras eller överenskommelse görs mellan kunden och SC som inte följs, lämnas ärendet till kronofogden för indrivning. Då tillkommer fler kostnader.

7. POLICY
När du gör Din beställning till SC uppger Du Dina personuppgifter. I samband med registrering och beställning godkänner Du att Dina uppgifter lagras och används i SC´s verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot Dig.
Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den informationen som SC har registrerat om Dig.
Om den är felaktig, ofullständigt eller irrelevant kan Du begära att informationen skall rättas eller tas bort.
Kontakta i så fall via info@savyron.se.

Savyron Cosmetic är ett namn som ägs av Savyron AB med reg.nr. 556950-5968, adress Parkgatan 46, 242 35 Hörby. Tel.nr 046-723-41 90 70, E-mail: info@savyron.se / order@savyron.se.

Tack för Din order! Beställningen skickas nu till SC. Om Du betalar med Swish:
Ange Ditt ordernr som referens vid betalningen. Summan och ordernr syns när denna info-ruta stängs.
Om Du valt fakturabetalning, gör ingenting. Fakturan ligger i försändelsen. Betala inom 10 dagar till bankgiro numret som framgår på fakturan.

Om Du handlar här för första gången så behöver Du fylla i kund-data så att Du får ett unikt kund identitetsnummer (kid nr). Fyller Du även i personnumret och om Du är minst 18 år gammal så får du kredit på 10 dagar.

Om Du glömt Ditt kid nr, så fyller Du i endast tel.nr, för- och efternamn och gör de andra fälten tomma. Tryck på ”Glömt kid…” -knappen så skrivs numret ut och Du kan använda det för Dina beställningar.

Om du fått kid nr tidigare och kommer ihåg det, så går Du direkt till ”2. ORDERRADER” och beställer det Du vill ha.
Är Du osäker på hur det fungerar så klicka på ”Läs här om hur shoppen fungerar”.

När Du är klar med beställningen, gå till ”3. VÄLJ BETALNINGSSÄTT”. Kryssa i lämpliga val och fyll i kid nr och session starttid under ”BEKRÄFTELSE” längst ner på sidan. Tryck på ”Bekräfta Din order och få Ditt ordernr”.

Nu kan Du betala om Du valt Swish, Bankgiro eller Kort. Ange Ditt kid nr och ordernr som referens vid Din betalning. Har Du valt Faktura, så kommer Dina varor och fakturan till Din adress.
Om Du har klickat i ”Hämta i butik”, så skickas INTE varorna och fraktkostnaden utgår!

Betala med Värdecheck

Så här gör man;
Gå till ”Betala med Värdecheck”. Fyll i tabellen med Ditt kid nr, checkens nummer, checkens belopp. Värden för checkens nummer och belopp står givetvis på den, värden för ”Ordernr” och ”Att Betala” står under knappen ”Bekräfta Din order och få Ditt ordernr” eller om Du har en faktura, så står det på den. Avsluta med att skriva in dagens datum. Tryck på ”Jag använder härmed min värdecheck för betalning/delbetalning av angivet ordernr”.

Om ”Att Betala” visar 0 kr, så skriver Du under checken och skickar in den till SC. Du betalar portot. När checken ankommit SC och registrerats är kunden skuldfri och varorna skickas direkt eller om Du har en faktura så har Du redan fått varorna.
Om ”Att Betala” visar en summa, så skall den betalas till företagets bankgiro/swish innan Din beställning kan levereras. Om Du har delbetalat en faktura med Din värdecheck så respektera kredittiden på 10 dagar. Den resterande delsumman måste betalas inom de tio dagarna för att undvika åtgärder. Man kan också komma till butiken i Höganäs och både betala/lämna checken där. I butiken kan man betala med kort också.

—- —- —- —- —-

Du vet väl att värdecheckar inte kan växlas mot pengar? Den kan ej heller återbetalas eller växlas mot pengar vid köp för mindre belopp än checkens värde.

Värdecheckarna kan endast användas en gång.

Man kan skicka checken i förväg och handla en tid senare men giltighetstiden måste respekteras. De checkar som trycktes i augusti-19 har förlängd giltighetstid till den 7 januari 2020.

För att bli giltig som betalningsmedel för Savyron Cosmetics produkter så måste kunden skriva under checken och skicka in den till Savyron Cosmetic, Pottenborgsvägen 3 A, 263 57 Höganäs. När checken ankommit till företaget registreras den och därefter är den giltig.

Det går även bra att komma till företagets adress och lämna i brevlådan där dygnet om eller komma in i butiken då den är öppen. Öppettiderna står under fliken ”BUTIK”.

Färgtillverkare använder olika slags pigment i sina färger. De vanligaste är solida pigment, vilka ”suger åt sig” vissa ljusfrekvenser och reflekterar det ljus som blev kvar, så att säga… Vitt ljus är en blandning av alla ljusvåglängder, inom mänskligt seende, från 400 till 740 nanometer (nm). Ett pigment som kan absorbera alla våglängder utom 520-565 nm reflekterar grönt ljus eftersom grönt ljus har våglängder mellan 520 och 565 nm.

De vanligaste pärlemorpigmenten tillverkas av titandioxid och glimmer som inte absorberar något ljus utan reflekterar allt men på olika sätt beroende på ljusets infallsvinkel. En del pärlemorpigment kallas för interferenspigment och de ger mycket vackra ljusbrytningar. Dessa pigment använder SC i de flesta PE-färgerna som tillverkas.

Metallicpigment består av aluminiumpartiklar som behandlas på olika sätt och ger då olika förmåga att bryta och reflektera ljus. SC använder två av dessa typer för ME-färgerna.

Nagellacker kan vara helt eller delvis täckande. De täckande är ogenomskinliga vilket medför att man inte kan se igenom dem och då påverkar inte underliggande färg slutresultatet. Så om man målar ett schackbräde med en täckande färg så kan man inte se vilka rutor som var svarta eller vita före målningen. Delvis täckande (halvlaserande) skulle ge ett grumligt intryck men man skulle se en skillnad på rutorna. Lite subjektivt kan man säga att de flesta halvlaserande nagellacker ger inte ett snyggt resultat om de skulle användas så som man kan göra med PEARL COLOR (PE).

Olika färgpigment ger nagellacker olika egenskaper. PE-färgerna har speciella storkorniga färgpigment och dessa släpper igenom mer ljus i mellan sig, så att säga, än vad halvlaserande färger gör. Det gör att de blir genomskinliga på ett ”vackert” sätt, de blir inte grumliga. Vi utnyttjar detta för att skapa nya utseenden på naglar, genom att utnyttja PE-färgernas vackra genomskinlighet!
Alla PE-färger är inte exakt lika genomskinliga, så även här har man ett instrument till att ta med i sina design-tankar.

De flesta, men inte alla, PE-färger nyansväxlar. Alltså, man ser olika färger från olika betraktelsevinklar. Det ger ett liv i färgen och detta utmärker PE-färgerna.

Fotona i WEBBSHOP i färgvalsmenyn ”Färger med glitter eller nyansväxling” visar varje färg i två vinklar, den ena fotot med full effekt (effektvinkeln) medan det andra visar transparentvinkeln.

Transparentvinkeln betyder att man tittar på färgen från en vinkel då ingen pearl-effekt visas. Det är alltid från ”sidan”, så att säga. Tittar man rakt på färgen så syns pearl-effekten till fullo och denna vinkel kallas Effektvinkeln. Det är inte fråga om en enda vinkel utan en viss ”bandbredd”, kan man säga. Du upptäcker detta själv så fort Du tittar på Dina nylackerade naglar!

1. Vad är T-tid och H-tid?
Den tid det tar för lacket att tåla lätt beröring kallas T-tid (Touch Dry Time) och att tåla hård repning H-tid (Hard Dry Time).

FL betyder Färglikare. Det är en skiva som lackerats med den färg som produktnumret säger. Exempelvis har metallicfärgen ”Bra i Solsken” produktnumret ”ME156” och då ser man exakt hur den kulören ser ut. Skivan visar kulören med och utan GLOSS 90, den jätteblanka klarlacken.

IC betyder Instant Color och det är våra snabbast torkande färger. Data: T-tid = 30 sekunder, H-tid = 45 sekunder.

TC betyder Terrific Color. Färgerna av denna lacktyp har T-tid runt minuten, H-tid omkring 5 minuter.

20d betyder 20 Day Color och denna lacktyp har de längst sittande färgerna i nagellackens historia gällande lätt upplösningsbara färger, alltså sådana man tar bort med Remover på några sekunder.

”Feppelfaktor” betyder hur länge man kan måla om och om igen på en nagel utan att doppa penseln i flaskan och ta ny färg med den utan att lacket torkar så mycket att det blir så segt och trögt att lacket inte flyter ut till en jämn yta. Faktorn mäts i sekunder i förhållande till lackets skikttjocklek.
När Du använder våra snabbast torkande färger så kan feppelfaktorn vara av betydelse. Rätt målningsteknik är då att dra ett pensleldrag på nagelns mitt och därefter ett på var sida om mitten. Gör Du detta rätt så blir resultatet perfekt direkt!

1. Vad är T-tid och H-tid?
Den tid det tar för lacket att tåla lätt beröring kallas T-tid (Touch Dry Time) och att tåla hård repning H-tid (Hard Dry Time).

1. Vad är T-tid och H-tid?
Den tid det tar för lacket att tåla lätt beröring kallas T-tid (Touch Dry Time) och att tåla hård repning H-tid (Hard Dry Time).

Datorers grafikkort avgör hur en viss färg återges. Olika kort ger olika färgåtergivning för samma färg, så att säga. Speciellt vita färger är svåra att visa rätt, de ser gråa ut. En del nagellackssidor visar vit färg som en vit teckning, alltså noll färg. I CMYK skalan blir det C 0, M 0, Y 0, och K 0.
Om Du tittar på våra vita färger och inte ser kulören tydligt så är enda lösningen att använda en annan skärm och hoppas den blir bättre… Det går att justera färgvisningen på dataskärmar men de flesta vet nog inte hur man gör och vill inte ta sig besväret att lära sig.
.

Tanken med denna nya form av webbshop är att man har allt på en sida. Man kan välja bland alla produkter, lägga till och ta bort produkter från varukorgen, ändra antal av en produkt, allt utan att byta sidan. När man valt klart bland produkterna, väljer man betalningssätt, även detta utan att byta sida. Man kan behöva scrolla lite efter varje gång man tryckt på Lägg till orderrad eller Ta bort orderrad eller Uppdatera orderrad.

När man väl har använt denna webbshopen och är van vid den, så går man inte tillbaka till de gamla!

Här måste man ha ett kid nr (kund identitet nr) för att kunna beställa. Det fixar man lätt i Ruta 1. KUND-DATA

Därefter väljer man de produkter som man vill se på genom att klicka på någon av kulörtyperna, t.ex. Kulörer utan glitter eller nyansväxling, t.ex. Cerise. Då visas ett antal kulörer som är Cerise utan att sidan laddas om, det som alla andra kosmetiksidor måste göra. När som helst kan man växla till t.ex. Metallic och se på Röda Metallic kulörer!
När som helst kan man markera kulörkoden och sätta in (kopiera eller skriv) i

2. ORDERRADER
Man skriver in sitt kid nr, bestämmer antal för produkten ifråga och så skriver man Datum och Klockslag! Detta är viktigt för att datorn kopplar tiden till kid nr och då blir Din order unik!

Du fyller i kid nr, Datum/Klockslag bara en gång. Sessionen baserad på dessa data är öppen två timmar. Hinner Du inte, så skriv in ett nytt Datum/Klockslag!
Man kan alltså ladda in hur mycket som helst i varukorgen utan att behöva byta sida och därefter går man till

3. VÄLJ BETALNINGSSÄTT
och fyller i som passar. Lägg märke till att man kan hämta sina varor direkt i fabriken genom att kryssa i ”Hämta i butiken”. Då debiteras ingen frakt och godset skickas inte utan ligger på en hylla och väntar på sin kund.

EGET VAL 3

Ursprungligen var det tänkt att SC skulle presentera ett par paket med 3 färger, 1 BASE COAT och 1 GLOSS 90. Paketen skulle vara t.ex. det Röda paketet med 3 röda kulörer som bestämdes av SC, och t.ex. Silverpaketet eller Det Blå paketet. Under förberedelsetiden inkom synpunkten att kunderna skulle själva kunna välja vilka kulörer som skulle ingå. Idén är bra men det är svårt att genomföra i en webbshop av dataprogrammeringsskäl.

Emellertid så bedömdes idén så intressant att programmeraren fick uppdraget att göra verklighet av Eget Val 3, som produkten nu heter. Det kan komma en Eget Val 5 senare om intresse finns, men nu börjar vi med 3.

Som enda företag i branschen kan SC nu erbjuda Eget Val med 3 flaskor som kunden väljer själv och där baslack och topplack ingår gratis i paketet. Den nya utformningen av WEBBSHOP innehåller alltså ett val som heter Eget Val 3 med en kryssruta som man markerar när man vill att flaskan man valt skall ingå i paketet. Då utförs priset med 0 kr och när man valt den tredje flaskan så lägger programmet till en rad automatiskt och den raden heter EV3 och där står priset för paketet som är 490 kronor.

Man kan även lägga till vilka andra produkter som helst men då får man så klart inte markera kryssrutan för Eget Val 3. Om man av misstag gör den markeringen så är det bara att avmarkera kryssrutan igen, så att den är tom när man går till 3: VÄLJ BETALNINGSSÄTT.

Om man tänker lite långsiktigt och tänker ha nagellacker hemma ett bra tag framöver, så tjänar man en hel del pengar på Eget Val 3.
Eftersom man kan välja alla tre som OMC så hade tre kostat 3 x 160 = 480 kr plus BASE COAT 110 kr och GLOSS 90 130 kr, blir 720 kr. Men EGET VAL 3 kostar endast 490 kr, så där gör man en bra affär!
Väljer man tre stycken TC så blir det 3 x 130 = 390, plus 110 plus 130, blir 630 kr. EGET VAL 3 är 490, så det blir en hyfsad affär det också. Antagligen väljer man kombinationer av IC/TC/20d så förtjänsten blir mellan 140 kr och 230 kr.

FL betyder Färglikare. Det är en skiva som lackerats med den färg som produktnumret säger. Exempelvis har metallicfärgen ”Bra i Solsken” produktnumret ”ME156” och då ser man exakt hur den kulören ser ut. Skivan visar kulören med och utan GLOSS 90, den jätteblanka klarlacken.

INSTANT COLOR (IC) betecknar färger som torkar och blir hårda extremt fort. Dessa färger är avsedda att målas på baslack. Torktiden varierar med pigmenteringen men snittet blir 30 sekunder till beröringsbart (T-tid) och 55 sekunder till så hårt att man inte kan repa ytan (H-tid).
En kemisk regel är att snabbare torktid för en färg ger sämre vidhäftning mot en yta än längre torktid.
INSTANT COLOR sitter ett par dagar i snitt på de flesta naturliga naglar.

TERRIFIC COLOR (TC) betecknar färger som ger mycket bra vidhäftning mot naturliga naglar, här pratar vi om 8 – 10 dagar. T-tiden blir obetydligt längre, det handlar om en dryg minut i stället för 30 sekunder. H-tiden ligger runt 4 minuter.

20 DAY COLOR (20d) är världens bäst sittande nagellack som uppfyller kravet att vara lätt att ta bort med Remover (alla fabrikat). Här pratar vi om ofattbara 20-30 dagars vidhäftning med rekordet 51 dagar även om free edge (kanten som sticker ut på nageln) var bortnött. Händerna hade arbetat under hela perioden med en kombination av kontorsarbete och slipning/lackeringsarbete!

query($sql) ===TRUE){
echo ”Registreringen misslyckades. Ring/maila in din order!”;
}
}
} // Hit går if sub1
if (isset($_POST[’sub2’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$sqlget5 = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget5 .= ”WHERE tel = ’{$tel}’ AND fn = ’{$fn}’ AND en = ’{$en}'”;
$query5 = mysqli_query($con, $sqlget5);
$row5 = mysqli_fetch_array($query5);
$g = $row5[’kid’];
} //Hit går if sub2
$con->close();
?>

1. KUND-DATA

I denna webbshoppen måste man börja med sitt kund id och därefter kan man göra beställningar.

Vill Du ha hjälp, tryck här.


Fyll i Kunddata först för att få Ditt kid nr; Därefter bekräftar Du upgifterna med knappen ”Bekräftar kunddata”.

Är Du ny kund och har fyllt i kunddata, tryck på ”Bekräftar kunddata” så skrivs Ditt kid nr (kund id nr) ut.

Ditt kid nummer

Tidigare kund som glömt sitt kid nr, fyller i bara tel nr, för-, och efternamn i tabellen KUND-DATA.
Gör övriga fält tomma. Tryck på ”Glömt kid” så skrivs Ditt kid nr ut.

Ditt glömda kid nr är

Följande ämnen är mer eller mindre giftiga eller olämpliga för användning i nagellacker från tillverkare som Savyron Cosmetic som gör anspråk på att ha de miljövänligaste och giftfriaste produkterna i sitt sortiment.

LÖSNINGSMEDEL: Isopropanol, Metanol, Butanol, Aceton, Metyletylketon, Toluen, Xylen, Bensen, Butylglykol.

MJUKGÖRARE: Trifenylfosfat, Dibutylftalat, Isopropylparaben, Isobutylparaben, Fenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben, Etylparaben,
Propylparaben, Metylparaben, Butylparaben.

ÖVRIGA TILLSATSER: Benzofenon, Ethylhexyl methoxycinnamate, Nanopartiklar, Formaldehyd, Metacrylat, Difenylfosfat, Kamfer,
Metylmetacrylate.

Man kan ju tro att vattenbaserade produkter är giftfria bara för att man hör ordet ”vatten”. Men ordet ”vattenbaserad” betyder egentligen vattenspädbar, alltså inte vattenlöslig. Precis som olja och vatten inte kan blandas utan tillsats av emulgatorer, så kan ej heller vattenbaserade nagellacker fungera utan emulgatorer. Dessa ämnen, som ingen bryr sig om, är betydligt farligare än de lösningsmedelsbaserade nagellacker som är de vanligaste i handeln idag. Speciellt när man pratar om Savyron Cosmetic´s nagellacker som är exceptionellt miljövänliga och giftfria.

Det finns någon enstaka nagellacksfabrikant som saluför nagellacker som tillverkats av ”Naturliga Ingredienser” såsom stärkelse från bomull och potatis. Emellertid är stärkelse från bomull/potatis inte snällare än från cellulosa. Bomull är en cellulosa och om man nitrerar bomull erhålls nitrocellulosa, vilket är världens vanligaste bindemedel för nagellacker. Bindemedlen i nagellacker såsom nitrocellulosa/stärkelse är inte giftiga i sig, det är alla ”stötte-kemikalier” som utgör problemet.

Alla nagellacker måste ha lösningsmedel annars blir det ingen vätska och då kan man inte lackera sina naglar. Alltså, även ”Naturliga Ingredienser” måste ha ketoner (t.ex Aceton) eller acetater (t.ex Butylacetat) eller alkoholer (t.ex Isopropanol, Butanol) för att kunna bli vätskor. Därefter kan tillverkaren i fråga späda ut bindemedelslösningen med vatten och kalla produkten för vattenbaserad men inte vattenlöslig.

Följande ämnen används i tillverkningen av nagellacker från Savyron Cosmetic. Eftersom det finns många produkter, så väljs några av de nedanstående ut till respektive produkt. Det finns ingen produkt som innehåller alla. Vanligast är att endast fyra av dessa ingår.

Hydrocarbon Resin
Silica
Acetater
Sucrose Aceto Isobutyrate
Vinnol
Polyisobutylacrylate

Naturligtvis är det mycket bättre för miljön att handha sex kemikalier än runt trettiotalet som annars är vanligt.
Här ser Du ett exempel på detta från en välkänd tillverkare från Italien som förser många kunder i Europa:
BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, TOSYLAMIDE/EPOXY RESIN, STEARALKONIUM BENTONITE, TRIPHENYL PHOSPHATE, GLYCIDYL NEODECANOATE/PHTHALIC ANHYDRIDE/TMP CROSSPOLYMER, AQUA/ WATER/EAU, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ISOSORBIDE DICAPRYLATE/CAPRATE, SILICA, DIACETONE ALCOHOL, ETOCRYLENE, KAOLIN, HYDROXYETHYL ACRYLATE/IPDI/PPG-15 GLYCERYL ETHER COPOLYMER, ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER, CORALLINA OFFICINALIS EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, PHOSPHORIC ACID, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, DIMETHICONE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, POLYVINYL BUTYRAL, CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) SEED OIL, BUTYLENE GLYCOL, MACROCYSTIS PYRIFERA (KELP) EXTRACT, HYDROLYZED CONCHIOLIN PROTEIN, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TIN OXIDE.

När man köpt en flaska med t.ex. ljusröd nagellack från en webbshop så stämmer oftast inte kulören exakt mellan färgen man köpt och bilden på webbsidan. Det beror dels på att alla data/mobil-skärmbilder sänder ut ljus medan alla färger i verkligheten absorberar ljus, dels på att olika skärmar är olika inställda så att en t.ex. ljusröd kulör ser mer orange ut på en skärm och mer röd ut på en annan. Även olika operativsystem visar samma kulör på lite olika sätt.

SC gör anspråk på att ha flest färger på marknaden och detta gör att det blir små kulörsteg mellan våra t.ex. 20 solida (SL) röda kulörer. Man kan ju bli lätt irriterad på att få hem ”fel” kulör när man med stor möda har valt och betalt sin favoritkulör från webbsidans bilder.

Som första nagellackstillverkare introducerar nu Savyron Cosmetic färglikare som man köper från WEBBSHOP. Det är skivor med riktig lack med exakt den kulör som kulörkoden anger. Många färger visar stor kulörskillnad beroende på skikttjocklek (om man målar ett eller flera lager) och detta ser man också på färglikaren. Leverans sker som brev direkt till Din brevlåda för 27 kronor. Man kan beställa flera färglikare i samma kuvert. Varje extra kostar 8 kronor.

Pengarna får man tillbaka när man köper en eller flera nagellacksflaskor.