aawebblilla


WEBBSHOP Mobil
Kom till butiken och välj ut Dina egna Presenter!
Undersök Eget Val.

query($sql) ===TRUE){
echo ”Registreringen misslyckades. Ring/maila in din order!”;
}
}
} // Hit går if sub1
if (isset($_POST[’sub2’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$sqlget5 = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget5 .= ”WHERE tel = ’{$tel}’ AND fn = ’{$fn}’ AND en = ’{$en}'”;
$query5 = mysqli_query($con, $sqlget5);
$row5 = mysqli_fetch_array($query5);
$g = $row5[’kid’];
} //Hit går if sub2
$con->close();
?>

1. KUND-DATA

I denna webbshoppen måste man börja med sitt kund id och därefter kan man göra beställningar.

Vill Du ha hjälp, tryck här.


Fyll i Kunddata först för att få Ditt kid nr; Därefter bekräftar Du upgifterna med knappen ”Bekräftar kunddata”.

Är Du ny kund och har fyllt i kunddata, tryck på ”Bekräftar kunddata” så skrivs Ditt kid nr (kund id nr) ut.

Ditt kid nummer

Tidigare kund som glömt sitt kid nr, fyller i bara tel nr, för-, och efternamn i tabellen KUND-DATA.
Gör övriga fält tomma. Tryck på ”Glömt kid” så skrivs Ditt kid nr ut.

Ditt glömda kid nr är
Välj kulörtyp;
Beige; Bruna; Maroon (10) | Cerise; Coral; Pink (20) | Gula; Orange (4) | Grå; Gröna (19) | Mörka; Svarta (21) | Röda; Magenta (4) | SC’s Favoriter (7) | Silver; Guld; Koppar (21) | Röda; Magenta (4) | Transparenta (4) | Vita; Ljusa (7) |

2. ORDERRADER

0) {
$sumX = $sump2;
} else {
$sumX = 0;
}
$s22 = $vkid;
$s33 = $tid;
$sql = ”update Orderrad set antal=’$_POST[antal2]’, sumpris='{$sumX}’ where pnr=’$_POST[t1]’ AND kid = ’{$s22}’ AND tid = ’{$s33}'”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”Uppdateringen misslyckades .Orderrad set Ring/maila Din order.”;
}
// PENGARNA OK
} // submit 3 UPPDATE slut

if(isset($_POST[’submit2’])) { // D E L E T E
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$sql = ”delete from Orderrad where pnr = ’$_POST[t1]’ AND kid = ’{$s2}’ AND tid = ’{$s3}'”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”

”;
echo ”Raderingen misslyckades. SUB 2 Ring/maila Din order.”;
echo ”

”;
}
if ($plus < 3 ) { $PPP = "EV3"; $sql = "DELETE FROM Orderrad WHERE pnr = '{$PPP}' AND kid = '{$s2}' AND tid = '{$s3}'"; if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”

”;
echo ”Raderingen misslyckades. SUB 2 Ring/maila Din order.”;
echo ”

”;
}
}

} //Hit går if submit2 Delete orderrad…

if(isset($_POST[’x’])) {

if(isset($_POST[’eg3’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$noll = 0;
$flaskOR = ”SELECT * FROM Orderrad ”; // Ger totala antalet flaskor med 0 pris sum +
$flaskOR .= ”WHERE pris = ’{$noll}’ AND kid = ’{$s22}’ AND tid = ’{$s33}'”;
$queryflask = mysqli_query($con, $flaskOR);
while($rowfnr = mysqli_fetch_array($queryflask)) {
$flasknr += $rowfnr[’antal’];
}
$visapris = 0;
$sumpris = 0;
$plus = $flasknr + $antal;
} // eg3 slut

$sql = ”insert into Orderrad (`kid`, `pnr`, `pnamn`, `streck`, `pris`, `antal`, `sumpris`, `tid`) values (’$vkid’, ’$visapnr’, ’$visapnamn’, ’$streck’, ’$visapris’, ’$antal’, ’$sumpris’, ’$tid’)”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”

FEL 26. Art.nr/lacktyp är felinmatat/finns inte.
   Prova igen, går det inte så ring/maila Din order.

”;
}

if(isset($_POST[’eg3’])) {
if ($plus == 3) {
$sql = ”insert into Orderrad (`kid`, `pnr`, `pnamn`, `streck`, `pris`, `antal`, `sumpris`, `tid`) values (’$vkid’, ’EV3’, ’Eget Val 3’, ’$streck’, ’490’, ’1’, ’490’, ’$tid’)”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”

FEL 27. Art.nr/lacktyp är felinmatat/finns inte.
   Prova igen, går det inte så ring/maila Din order.

”;
}
}
if ($plus > 3 ) {
$maxx2 = ”SELECT MAX(oid) as maxx2oid FROM Orderrad WHERE kid = ’{$s2}’ AND tid = ’{$s3}'”;
$maxx22 = mysqli_query($con, $maxx2);
$rowmax2 = mysqli_fetch_array($maxx22);
$maxx2oid = $rowmax2[’maxx2oid’];

$sql = ”delete from Orderrad where oid='{$maxx2oid}’ AND kid = ’{$s2}’ AND tid = ’{$s3}'”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”Raderingen misslyckades. SUB 2 Ring/maila Din order.”;
}
echo ””;
}
}
} // Hit går Lägg till Orderrad

if(isset($_POST[’x’]) OR isset($_POST[’submit2’]) OR isset($_POST[’submit3’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);
$sqlget8 = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget8 .= ”WHERE kid = ’{$s2}'”;
$query8 = mysqli_query($con, $sqlget8);

$s2 = $vkid;
$s3 = $tid;
$sqlget2 = ”SELECT * FROM Orderrad WHERE kid = ’{$s2}’ AND tid = ’{$s3}'”;
$query2 = mysqli_query($con, $sqlget2);
$query28 = mysqli_query($con, $sqlget2);
$query21 = mysqli_query($con, $sqlget2);
$query6 = mysqli_query($con, $sqlget2);
}
?>

kid nr Valt
Produktnr
Antal
Datum Klockslag
Välj lacktyp
FC
Välj lacktyp
CP
Välj lacktyp
OMC
Övriga
Produkter
Eget
Val 3
FC CP OMC Övrigt EV 3
Ångra markering för Eget Val 3 genom att avmarkera boxen.

Vill Du ta bort en orderrad, skriv bara in Artnr (lämna Antal-rutan tom), markera den lilla cirkeln och tryck på ”Ta bort orderrad”. Vill Du uppdatera en orderrad, skriv in Artnr och Antal, markera den lilla cirkeln och tryck på ”Uppdatera orderrad”.
       

Ta bort/Uppdatera
    

VARUKORG

kid nr Artnr Produkt
namn
Pris kr Antal Summa kr Session
starttid

3. VÄLJ BETALNINGSSÄTT

Varuvärdet är nu ”.$total .” kr varav moms ”.$moms.” kr

”;
}
date_default_timezone_set(”Europe/Stockholm”);

if(isset($_POST[’55x’]) AND !empty($_POST[’sessionigen’])) {
$con=mysqli_connect(”savyron.se.mysql”, ”savyron_se”, ”eTNivFMS”) or die;
mysqli_select_db($con, savyron_se);

if (empty($nollfusk)) {
echo ””;
return;
}
$max2 = ”SELECT MAX(ordernr) as maxordernr FROM Orders”;
$max3= mysqli_query($con, $max2);
$row = mysqli_fetch_array($max3);
$maxordernr = $row[’maxordernr’];

$ordernr = $maxordernr +1;
$ORordernr = $ordernr;

$s4 = $_POST[’kidigen’];
$s5 = $_POST[’sessionigen’];
$sqlget6 = ”SELECT * FROM Orderrad ”;
$sqlget6 .= ”WHERE kid = ’{$s4}’ AND tid = ’{$s5}'”;
$query6 = mysqli_query($con, $sqlget6);
if(!empty($query6)) {
while($row6 = mysqli_fetch_array($query6)) {
$ORpnr = $row6[’pnr’];
$ORpnamn = $row6[’pnamn’];
$ORpris = $row6[’pris’];
$ORantal = $row6[’antal’];
$ORsumpris = $row6[’sumpris’];
$ORtota += $row6[’sumpris’];
$ORordtid = $row6[’tid’];
if (!isset($_POST[’hamta’])) {
$ORx=$ORtota * 8/100;
$ORhamta = ”NEJ”;
} else {
$ORx = 0;
$ORhamta = ”JA”;
}
// hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
$rabkr = 0;
$rkod = $_POST[’errkod’];
if (isset($_POST[’checkrkod’])) {
$sqlgetkod = ”SELECT * FROM rabattkoder ”;
$sqlgetkod .= ”WHERE rabkod = ’{$rkod}'”;
$querykod = mysqli_query($con, $sqlgetkod);
while ($rowkod = mysqli_fetch_array($querykod)) {
$rabkr = $rowkod[’kr’];
}
if (empty($rabkr)) {
echo ””;
}
}
$f = ”Produktkod: $ORpnr Namn: $ORpnamn Pris:$ORpris kr Antal: $ORantal Summa orderrad: $ORsumpris kr
”;
$ff = ”$ff .$f”;
} //Hit går while loopen för $query6
// D E L E T E
$sql = ”delete from rabattkoder where rabkod = ’{$rkod}'”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”

”;
echo ”Raderingen misslyckades. Rabattkoden oanvändbar.”;
echo ”

”;
}
$sqlget8 = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget8 .= ”WHERE kid = ’{$s4}'”;
$query8 = mysqli_query($con, $sqlget8);
while ($row8 = mysqli_fetch_array($query8)) {
$ORkid = $row8[’kid’];
$ORemail = $row8[’email’];
$ORtel = $row8[’tel’];
$ORfn = $row8[’fn’];
$ORen = $row8[’en’];
$ORadg = $row8[’adg’];
$ORadp = $row8[’adp’];
$ORkpersnr = $row8[’kpersnr’];
} //Hit går while loopen för $query8

} //Hit går if Squery6 är full
$ORxx = round($ORx, 0);
$s4 = $_POST[’kidigen’];
$s5 = $_POST[’sessionigen’];
$sqlget6k = ”SELECT * FROM checkOrderrad ”;
$sqlget6k .= ”WHERE kid = ’{$s4}’ AND tid = ’{$s5}'”;
$query6k = mysqli_query($con, $sqlget6k);
if(!empty($query6k)) {
while($row6k = mysqli_fetch_array($query6k)) {
$ORpnr = $row6k[’pnr’];
$ORpnamn = $row6k[’pnamn’];
$ORpris = $row6k[’pris’];
$ORantal = $row6k[’antal’];
$ORsumpris = $row6k[’sumpris’];
$ORtota += $row6k[’sumpris’];
$ORordtid = $row6k[’tid’];
$f = ”Produktkod: $ORpnr Namn: $ORpnamn Pris:$ORpris kr Antal: $ORantal Summa orderrad: $ORsumpris kr
”;
$ff = ”$ff .$f”;
} //Hit går while loopen för $query6k

if (empty($ORordtid)) {
echo ””;
}

$sqlget8k = ”SELECT * FROM Kunder ”;
$sqlget8k .= ”WHERE kid = ’{$s4}'”;
$query8k = mysqli_query($con, $sqlget8k);
while ($row8k = mysqli_fetch_array($query8k)) {
$ORkid = $row8k[’kid’];
$ORemail = $row8k[’email’];
$ORtel = $row8k[’tel’];
$ORfn = $row8k[’fn’];
$ORen = $row8k[’en’];
$ORadg = $row8k[’adg’];
$ORadp = $row8k[’adp’];
$ORkpersnr = $row8k[’kpersnr’];
} //Hit går while loopen för $query8k
} //Hit går if Squery6k är full

$ORy=$_POST[’fakt’];
$ORsumvaror = $ORtota;
$attbetala = $ORtota+$ORxx+$ORy-$rabkr; //fel här
$zx = round($attbetala, 0);
$zxmoms1 = $zx*20/100;
$zxmoms2 = round($zxmoms1, 0);
$villkor = $_POST[’villkor’];
$cdat = ”Ej angivet”;
$cmoms = 0;
$corderdag = date(”M.d”);
$cordertid = date(”H:i”);
$cvillkor = 0;

if (isset($_POST[’55x’])) {
if (empty($ORkpersnr) AND $ORy != 0) {
echo ””;
$stop = 1;
}
elseif (!empty($ORkpersnr) AND $ORy !=0) {
$sql = ”insert into Orders (`kid`, `email`, `tel`, `fn`, `en`, `adg`, `adp`, `kpersnr`, `sff`, `ordtid`, `ordernr`, `hamta`, `fraktpris`, `fakturapris`, `rabatt`, `sumvaror`, `attbetala`, `datum`, `moms`, `orderdag`, `ordertid`, `villkor`) values (’$ORkid’, ’$ORemail’, ’$ORtel’, ’$ORfn’, ’$ORen’, ’$ORadg’, ’$ORadp’, ’$ORkpersnr’, ’$ff’, ’$ORordtid’, ’$ORordernr’, ’$ORhamta’, ’$ORxx’, ’$ORy’, ’$rabkr’, ’$ORsumvaror’, ’$zx’, ’$cdat’, ’$cmoms’, ’$corderdag’, ’$cordertid’, ’$cvillkor’)”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”Registreringen misslyckades. RAD 757.”;
}
}
else {
$sql = ”insert into Orders (`kid`, `email`, `tel`, `fn`, `en`, `adg`, `adp`, `kpersnr`, `sff`, `ordtid`, `ordernr`, `hamta`, `fraktpris`, `fakturapris`, `rabatt`, `sumvaror`, `attbetala`, `datum`, `moms`, `orderdag`, `ordertid`, `villkor`) values (’$ORkid’, ’$ORemail’, ’$ORtel’, ’$ORfn’, ’$ORen’, ’$ORadg’, ’$ORadp’, ’$ORkpersnr’, ’$ff’, ’$ORordtid’, ’$ORordernr’, ’$ORhamta’, ’$ORxx’, ’$ORy’, ’$rabkr’, ’$ORsumvaror’, ’$zx’, ’$cdat’, ’$cmoms’, ’$corderdag’, ’$cordertid’, ’$cvillkor’)”;
if(!$con->query($sql) ===TRUE){
echo ”Registreringen misslyckades. RAD 758.”;
}
}
//Här börjar mailet
$encoding = ”utf-8”;
$subject_preferences = array(
”input-charset” => $encoding,
”output-charset” => $encoding,
”line-length” => 76,
”line-break-chars” => ”\r\n”
);
$mail_to = ”order@savyron.se, $ORemail, f86a224c+46706410990@sms.cellsynt.com”;
$mail_subject = ”Ny Order”;

if(isset($_POST[’55x’])) {

if (empty($_POST[’fakt’])) {
$mail_message = ”

KUND DATA:

” .”Kid nr: ” .”$ORkid” .”
” .”E-mail: ” .”$ORemail” .”
” .”Tel.nr: ” .”$ORtel” .”
” .”Förnamn: ” .”$ORfn” .”
” .”Efternamn: ” .”$ORen” .”
” .”Adress: ” .”$ORadg” .”
” .”Postnr: ” .”$ORadp” .”
” .”Personnr: ” .”$ORkpersnr” .”

BESTÄLLNING:

” .”

KVITTO nr:” .”$ORordernr

” .”Produkter: ” .”
” .”$ff” .”
” .”Summa Varor: ” .”$ORtota” .” kr” .”
” .”Session starttid: ” .”$ORordtid” .”
”.”Ordernr är: ” .”$ORordernr” .”
” .”Varorna hämtas i butik: ” .”$ORhamta” .”
” .”Frakten kostar: ” .”$ORxx” .” kr” .”
” .”Fakturaavgiften är: ” .”$ORy” .” kr” .”
” .”Ev. rabatt är: ” .”$rabkr” .” kr” .”
” .”Att Betala: ” .”$zx” .” kr” .”
” .”Varav moms: ” .”$zxmoms2″ .” kr” .”
” .”Orderdag: ” .”$corderdag” .”
” .”Ordertid: ” .”$cordertid” .”
” .”$villkor” .”..Kunden har godkänt köpvillkoren”;
}
if (!empty($_POST[’fakt’])) {
$mail_message = ”

KUND DATA:

” .”Kid nr: ” .”$ORkid” .”
” .”E-mail: ” .”$ORemail” .”
” .”Tel.nr: ” .”$ORtel” .”
” .”Företagets Namn: ” .”$ORforetagsnamn” .”
” .”Adress: ” .”$ORadg” .”
” .”Postnr: ” .”$ORadp” .”
” .”Företagets Regnr: ” .”$ORforetagsregnr” .”

BESTÄLLNING:

” .”

FAKTURA nr:” .”$ORordernr

” .”Produkter: ” .”
” .”$ff” .”
” .”Summa Varor: ” .”$ORtota” .” kr” .”
” .”Session starttid: ” .”$ORordtid” .”
”.”Ordernr är: ” .”$ORordernr” .”
” .”Varorna hämtas i butik: ” .”$ORhamta” .”
” .”Frakten kostar: ” .”$ORxx” .” kr” .”
” .”Fakturaavgiften är: ” .”$ORy” .” kr” .”
” .”Ev. rabatt är: ” .”$rabkr” .” kr” .”
” .”Att Betala: ” .”$zx” .” kr” .”
” .”Varav moms: ” .”$zxmoms2″ .” kr” .”
” .”Orderdag: ” .”$corderdag” .”
” .”Ordertid: ” .”$cordertid” .”
” .”$villkor” .”..Kunden har godkänt köpvillkoren”;
}
}
$header = ”Content-type: text/html; charset=”.$encoding.” \r\n”;
$header .= ”MIME-Version: 1.0 \r\n”;
$header .= ”Content-Transfer-Encoding: 8bit \r\n”;
$header .= ”Date: ”.date(”r (T)”).” \r\n”;
$header .= iconv_mime_encode(”Subject”, $mail_subject, $subject_preferences);
wp_mail($mail_to, $mail_subject, $mail_message, $header);

} //Hit går if empty personnr och fakturaköp.
if (empty($stop)) {
echo ”

Varor + frakt + ev. fakturaavgift blev ”.$zx .” kr

”;
} else {
echo ”

Fakturaköp ej godkänt. Var god gör om Din order och välj annat betalningsalternativ.

”;
$zx =””;
$ordernr =””;
}
} //Hit går if isset 55x

?>

Kunden betalar 8% av ordersumman i fraktkostnad. Savyron Cosmetic betalar alltid resten av fraktkostnaden.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Leveranser sker i brev till Din brevlåda.
Försändelser som är tjockare än 4 cm går till Ditt närmsta ombud då det inte går igenom Din brevlåda. Varor i lager levereras normalt till postnummer upp till 819 00 på 1 dag, 820 00 och uppåt tar 2 dagar.


Fakturaköp endast från 18 år och uppåt! Personnummer krävs.
Faktura, 10 dagars kredit, 30 kr. Fakturan ligger i försändelsen.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Swish till nr. 0723-419070
OBS! Swish betalning görs efter Du fått Ditt ordernr!
Då ser Du vilken summa som ska betalas. Kvittot ligger i försändelsen.
    Order som betalats med Swish prioriteras alltid!
– – – – – – – – – – – – – – – – –

Betala till SC’s bankgiro nr: 533-8439
Ange ordernr och kid nr som referens vid Din betalning.
OBS! BG betalning görs efter Du fått Ditt ordernr!
– – – – – – – – – – – – – – – – –

Betala med Kort
Kortbetalning kostar 1 kr.
OBS! Kortbetalning görs efter Du har bekräftat Din order och fått Ditt ordernr! Kortknappen öppnas efter att Du bekräftat Din order. Då ser Du den nedan.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hämta i Butik
Klicka här om Du vill hämta Dina varor i fabriken i Hässleholm. Ta med dig id och ordernr.
Om Du klickar i denna punkt så skickas inte Dina varor och fraktkostnaden (8%) debiteras ej.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Rabattkod
Om Du har fått en rabattkod, markera först boxen, skriv därefter in den här.

– – – – – – – – – – – – – – – – –
  Kryssa i att Du godkänner köpvillkoren.
Tryck här för att läsa köpvillkoren
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Order lämnade före kl.12.00 vardagar prioriteras så att Swish betalda order levereras samma dag.
Leveranser sker dagligen utom på tisdagar och helgdagar.
– – – – – – – – – – – – – – – – –

Du har valt följande produkt(er);


Produktnr Produktnamn Pris kr Antal Summa kr

Att betala:
kid nr Session starttid

BEKRÄFTELSE

Skriv in Ditt kid nr och Session starttid igen.
Du kan kopiera in dem från rutorna 1 cm ovan. Tryck därefter på ”Bekräfta Din order och få Ditt ordernr”. När man har tryckt på knappen så visas nedan en kopia på mailet som just har skickats till Din mailadress.

kid nr Session starttid

Är kortbetalning vald öppnas en knapp ”Betala nu” efter Du bekräftat Din order. Tryck på den så öppnas en ny sida där man gör sin kortbetalning!

Ditt ordnr är Att betala:

’ea@savyron.se’,
’payment_method_types’ => [’card’],
’line_items’ => [[
’name’ => $C,
’description’ => ’Betala med kort’,
’amount’ => $w,
’currency’ => ’sek’,
’quantity’ => 1,
]],
’success_url’ => ’https://www.savyron.se/checkoutgood?session_id={CHECKOUT_SESSION_ID}’,
’cancel_url’ => ’https://www.savyron.se/checkoutbad’,
]);
}
?>


KUND DATA:

” .”Kid nr: ” .”$ORkid” .”
” .”E-mail: ” .”$ORemail” .”
” .”Tel.nr: ” .”$ORtel” .”
” .”Förnamn: ” .”$ORfn” .”
” .”Efternamn: ” .”$ORen” .”
” .”Adress: ” .”$ORadg” .”
” .”Postnr: ” .”$ORadp” .”
” .”Personnr: ” .”$ORkpersnr” .”

BESTÄLLNING:

” .”

KVITTO nr:” .”$ORordernr

” .”Produkter: ” .”
” .”$ff” .”
” .”Summa Varor: ” .”$ORtota” .” kr” .”
” .”Session starttid: ” .”$ORordtid” .”
”.”Ordernr är: ” .”$ORordernr” .”
” .”Varorna hämtas i butik: ” .”$ORhamta” .”
” .”Frakten kostar: ” .”$ORxx” .” kr” .”
” .”Fakturaavgiften är: ” .”$ORy” .” kr” .”
” .”Ev. rabatt är: ” .”$rabkr” .” kr” .”
” .”Att Betala: ” .”$zx” .” kr” .”
” .”Varav moms: ” .”$zxmoms2″ .” kr” .”
” .”Orderdag: ” .”$corderdag” .”
” .”Ordertid: ” .”$cordertid” .”
” .”$villkor” .”..Kunden har godkänt köpvillkoren”;
}
if (!empty($_POST[’fakt’])) {
echo ”

KUND DATA:

” .”Kid nr: ” .”$ORkid” .”
” .”E-mail: ” .”$ORemail” .”
” .”Tel.nr: ” .”$ORtel” .”
” .”Förnamn: ” .”$ORfn” .”
” .”Efternamn: ” .”$ORen” .”
” .”Adress: ” .”$ORadg” .”
” .”Postnr: ” .”$ORadp” .”
” .”Personnr: ” .”$ORkpersnr” .”

BESTÄLLNING:

” .”

FAKTURA nr:” .”$ORordernr

” .”Produkter: ” .”
” .”$ff” .”
” .”Summa Varor: ” .”$ORtota” .” kr” .”
” .”Session starttid: ” .”$ORordtid” .”
”.”Ordernr är: ” .”$ORordernr” .”
” .”Varorna hämtas i butik: ” .”$ORhamta” .”
” .”Frakten kostar: ” .”$ORxx” .” kr” .”
” .”Fakturaavgiften är: ” .”$ORy” .” kr” .”
” .”Ev. rabatt är: ” .”$rabkr” .” kr” .”
” .”Att Betala: ” .”$zx” .” kr” .”
” .”Varav moms: ” .”$zxmoms2″ .” kr” .”
” .”Orderdag: ” .”$corderdag” .”
” .”Ordertid: ” .”$cordertid” .”
” .”$villkor” .”..Kunden har godkänt köpvillkoren”;
}

}
?>